Vision og mission

Hos Pressalit har vision og mission stor indflydelse på det arbejde, vi udfører.

Vores overordnede målsætning som virksomhed er:

  • At sikre en virksomhed med stigende indtjening
  • At sikre en kultur baseret på et fælles værdigrundlag (Vi lytter. Vi giver. Vi leger. Vi handler), hvor ansvarlighed og præstation går hånd i hånd
  • At Pressalit A/S skal forblive en familieejet virksomhed

Vores mission er:

Pressalits mission er vejen til målet – en måde at nå vores vision. Det er en erklæring om vores eksistensberettigelse. Vores mission skal angive, hvilke opgaver vi som virksomhed skal løse. Missionen beskriver dermed vores kernekompetencer:

At drive forretningsområder, der udvikler, producerer, sælger og rådgiver om designbaserede kvalitetskoncepter til badeværelset.

Vores vision er:

Pressalits vision er en beskrivelse af dét mål, vi stræber efter. Det vil sige, den ønskede markedsposition eller størrelse vi ønsker i fremtiden. Visionen skal stå som en ledestjerne og angive den retning, vi ønsker at bevæge os i:

En rentabel, konkurrencedygtig og værdiskabende virksomhed, der anerkendes for førende inden for

  • Kvalitet
  • Nyskabelse
  • Ansvarlighed

til gavn for vore kunder, medarbejdere og det omgivende samfund.

Mission og vision for Pressalit