Værdier

Det er med virksomheder som med mennesker

Du kan ikke opfinde en virksomheds værdier. Flere er gået galt her. De definerer deres værdier ud fra, hvem de ønsker at være. Ikke det, de er. Derfor bliver der forskel på det, de siger, og det, de gør. Ingen tror på dem.

Vi mener, at en virksomheds værdier skal graves frem. De skal findes. Vi har fundet vores formuleringer gennem en række inputs - formelle og uformelle - og har organiseret dem i fire grupper. Hver gruppe svarer til et af de områder, som er væsentlige for et menneskes trivsel: omsorg, anerkendelse, humor og mening. Områder, som ikke bare er vigtige for, at du trives som menneske, men også for virksomheder i vækst.

Vi lytter – for i Pressalit respekterer vi andre mennesker og deres mening. Vi nyder anerkendelse for vores indsats – tror på, at vi finder styrke gennem forskellighed.

Vi giver – og får igen. Deler viden og erfaring. Tror på det engagerede menneske. På samspillet mellem dig og organisationen. I et samarbejde, der altid er parat til at udfordre status quo.

Vi leger – for uden leg ingen udvikling. Alle store idéer virker i starten absurde, sagde Einstein. Derfor giver vi rum til at tænke skævt. Vi tør tage chancer. Har mod. Også på livet. Værdsætter humor. Og trives gennem livsglæde.

Vi handler – målrettet. Vi er født innovative. Trives med fornyelse. Véd, at vi lever af at skabe værdi for vores kunder – og kundernes kunder. Gennem vores handlinger fornyer vi hele tiden vores troværdighed. Vi er fokuserede. Anerkender, at vi måles på vores resultater (og ikke processerne). Vi er altid parate til at forbedre det, der kan gøres bedre.