Pressalit A/S i dialog med beskæftigelsesministeren om uddannelse af industrioperatører

De seneste 2 år, har Pressalit A/S været involveret i et udviklingsprojekt med det formål, at uddanne flere industrioperatører. Projektet kombinerer uddannelses-, beskæftigelses- og integrationspolitiske agendaer og er initieret af MidtVask.

CEO Kim Boyter og CMO Mette Dyhl Prola hilser på beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen hos MidtVask, Aarhus.

 

Kort fortalt, går projektet ud på, at flygtningen efter en periode på IGU i Pressalit A/S indgår i en ugentlig uddannelsesrotation med en fabriksmedarbejder, hvor begge efter 18 måneder står med et faglært uddannelsesbevis som industrioperatør i hånden og virksomheden – i dette tilfælde Pressalit A/S – står med kompetente og faglærte medarbejdere.

Projektet har ifølge Pressalit A/S indtil videre været en stor succes, fortæller Kim Boyter, CEO i Pressalit A/S:

”Vores konkrete erfaringer har vist, at vi er i stand til at rekruttere og integrere kompetente flygtninge og samtidig også kompetenceudvikle vores ufaglærte medarbejdere til faglærte medarbejdere.

Såvel de uddannelses-, beskæftigelses som integrations-politiske perspektiver ligger os på sinde, fordi vi er en virksomhed, hvor præstation og ansvarlighed går hånd-i-hånd.”

Særligt det tætte samarbejde med Skanderborg Kommune samt fagforbundet 3F, som har deltaget i projektet, har sikret succes.

”Skanderborg Kommune har løbende bidraget med relevante IGU kandidater og interesseret  deltaget i 14-dages opfølgningsmøder på Pressalit A/S og fagforbundet 3F har støtte op om at opfordre ufaglærte medarbejdere til at tage en faglært uddannelse. Alt-i-alt et bevis på det gode samarbejde vi har i dagligdagen for at sikre medarbejderudvikling og konkurrenceevne”, siger Chief Marketing Officer, Mette Dyhl Prola.

Hos Pressalit A/S ser man frem til foråret 2020, hvor i alt 4 medarbejdere, 2 eksisterende og 2 tidligere flygtninge, vil modtage deres eksamensbevis som udlærte industrioperatører, og dermed være klar til at bidrage til Pressalits øgede konkurrenceevne, kompetente medarbejderstab samt interne stolthed over, at ’vi passer godt på dem, som passer på Pressalit’.


#Verdensmål4 #Kvalitetsuddannelse #BeResponsible #WeArePressalit