World Toilet Day 2018

Denne uge markerer Pressalit FN’s internationale World Toilet Day, der sætter fokus på den globale sanitære krise.

Global sanitetskrise

Formålet med World Toilet Day er at inspirere til handling i forhold til den globale sanitære krise. På globalt plan lever 4,5 mia. mennesker uden sikre toiletforhold, og 892 mio. mennesker er stadig nødsaget til at besørge i det fri. Omfanget af den nuværende sanitære krise har vidtrækkende konsekvenser for den offentlige sundhed og ernæring, leve- og arbejdsforhold, uddannelsesstatistikken og den økonomiske produktivitet i lande over hele verden.

Samarbejde med UNICEF WASH

Hvert år d. 19. november markerer Pressalit World Toilet Day. Hos Pressalit er sanitet en naturlig del af vores daglige arbejde, idet design og produktion af toiletsæder udgør en stor del af vores kerneforretning. Derfor har vi hos Pressalit også et ansvar for at hjælpe med at skabe opmærksomhed omkring vigtigheden af gode sanitære forhold. Dette er grunden til at Pressalit støtter UNICEFs WASH projekt som en del af vores arbejde med verdensmål #6: rent vand og sanitet. WASH initiativet arbejder med at sikre rent vand og gode sanitære forhold over hele verden.


World Toilet Day 2018

Temaet for dette års World Toilet Day kampagne er “When Nature Calls”, og sætter fokus på vigtigheden af toiletter og sanitære systemer, som fungerer I harmoni med naturens økosystemer såsom:

  • Komposteringstoiletter der samler og behandler menneskelig afføring, så det kan bruges til gødning i dyrkning af afgrøder.
  • Menneskelavede vådområder og rørskove, som filtrerer spildevand inden det ledes tilbage ud i naturens vandløb.
For at skabe mere opmærksomhed omkring verdens sanitære udfordringer og fremskridt markerede Pressalit i år World Toilet Day med en udstilling af billeder fra UNICEFs WASH initiativer verden over. Derudover bød dagen på en UNICEF relateret quiz med præmier fra lokalområdet i Ry, samt en pandekagevogn som serverede pandekager fra alle Pressalits medarbejdere.