Pressalit afholder tværfaglig Sprint med fokus på bæredygtighed

Hos Pressalit arbejder vi konstant med at innovere og udvikle vores produkter, hvilket også indebærer nye måder at samarbejde på. Derfor har Pressalit, over en uge, afprøvet arbejdsmetoden Sprint.

I sidste uge afholdte Pressalit en Sprint; en særlig arbejdsmetode inden for projektarbejde, som opfordrer til innovativ, fleksibel og konkret branstorming og samarbejde. Sprinten var arrangeret af InnovationLab i samarbejde med Pressalits Senior Projekt Leder, Vibeke Sanggard.

Sprint metoden er en ny og intens projekt- og arbejdstilgang for Pressalit. Innovationsmetoden blev afprøvet med henblik på at finde ud af, om den kan bidrage med nyt potentiale til Pressalits eksisterende innovations- og produktudviklings processer samt undersøge brugbarheden af de genererede ideer og produkter. Både deltagere og facilitatorer oplevede således en stejl læringskurve i forbindelse med Sprint forsøget.

Sprinten var udformet som en ugelang workshop, som fandt sted både på Pressalits kontor i Aarhus, for at komme ud af vante rammer og dermed give kreativiteten frit spil, og senere på hovedkvarteret i Ry. Flere af deltagerne bemærkede da også, hvordan det var med til at styrke den kreative proces, at komme i nye omgivelser, da det gav et afbræk fra faste rutiner og tankemønstre.

Sprinten bestod af en kombination af gruppearbejde og præsentationer fra eksterne eksperter, som bidrog med inspiration til nye ideer. Både repræsentanter fra Pressalits Produkt Udvikling, Produkt Administration og en række eksterne personer deltog i Sprinten.

Ifølge nogle af deltagerne, var det tværgående samarbejde noget af det som fungerede særlig godt, da det bidrog med nye løsningsperspektiver på noget, som på grund af vaner og rutiner altid har været løst på samme måde. Det at få et nyt perspektiv, fra personer fra en anden afdeling, har resulteret i flere nye ideer og løsningsforslag.

Det overordnede tema for Sprinten var: ”Hvordan laver vi fremtidens bæredygtige produkter?”. Deltagerne dannede tre grupper, som hver fik tildelt et fokusområder under overtemaet bæredygtighed. De første dage var deltagernes opgave at generere ideer, som de resten af ugen kunne arbejde fokuseret videre med. Alle deltagere havde afsat hele ugen to udelukkende at fokusere på Sprint projektet.

Fredagen fremlagde hver af de tre grupper deres ideer for en jury bestående af fem repræsentanter fra Salgs-, Forretningsudviklings-, Økonomi- og Supply Chain-afdelingerne, som sammen kårede den bedste ide. Alle tre idefremlæggelser blev modtaget positivt af juryen, men gruppe to blev kåret som vinder. Efter fremlæggelserne, tog alle deltagere ud for at fejre afslutningen på Sprinten.

Workshoppens særlige fokus på bæredygtighed kan tydeligt kobles til Pressalits arbejde med CSR og FN’s Verdensmål #4, #6 og #12. Som produktionsvirksomhed, er særligt verdensmål #12: Ansvarlig forbrug og produktion et vigtigt fokusområde for Pressalit. Sidste uges Sprint-tema var således naturligt i tråd med vores fokus på og arbejde med verdensmål #12.