Børnenes Dag 2018

D. 20. november 2018 markeredes Børnenes Dag internationalt. Pressalit var med til fejringen I FN Byen i København, som havde temaet ”Børn I Verdensmålene”.

Børnenes Dag markerer dagen for FN’s vedtagelse af FN’s Børnerettighedskonvention: Konvention om Barnets Rettigheder. På Børnenes Dag promoveres og fejres derfor dialoger og initiativer til fordel for børns rettigheder, som er med til at skabe en bedre verden for alle børn.

Temaet for dette års fejring i FN Byen i København var ”Børn i Verdensmålene”. Antallet af børn og unge er voksende i store dele af verden. De nye generationer er verdens fremtid, hvilket gør børn og unge til en afgørende drivkraft for at nå FN’s ambitiøse mål om en bæredygtig verden i 2030. Verdens børn og unge skal leve i og lede verden i fremtiden. Netop derfor er det vigtigt at inkludere dem i arbejdet med verdensmålet, og give dem en stemme til at blive hørt.

Gennem Pressalit’s arbejde med verdensmål #4, #6 og #12, støtter vi op om ambitionen om en bæredygtig verden for fremtidige generationer. Derfor var Pressalit’s Dan Boyter og Mette Dyhl med i FN Byen, for at fejre Børnenes Dag 2018. Som en del af arrangementet deltog Dan Boyter i et laboratorie, som diskuterede topledelsens betydning for implementeringen af verdensmålene i virksomhedens forretning og DNA.

Hos Pressalit er FN’s verdensmål en integreret del af vores arbejde med at styrke den bæredygtige udvikling og nedbringe vores miljømæssige aftryk på verden.  Ved at arbejde aktivt med at forbedre og udvikle Pressalit i en mere bæredygtig retning, kan Pressalit således være med til at passe på verden til vores fremtidige generationer.