Integration gennem uddannelse

Pressalit og fem andre virksomheder er gået sammen i et integrationsprojekt, som kombinerer integration og uddannelse for at opkvalificere og uddanne industrioperatører.

Pressalit og fem andre virksomheder deltager, i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration, i ”IGU”-integrationsprojektet. Projektet kombinerer integration og uddannelse i et forsøg på at imødekomme manglen på uddannede industrioperatører. Som en del af projektet, skal en flygtning og en ufaglært medarbejder i virksomheden over 3,5 år skiftes til at gå i skole og arbejde i virksomheden.

I går startede Omar, som er flygtet fra den syriske borgerkrig, og Pressalit-medarbejderen Ulf på uddannelsen sammen, og d. 22. oktober starter Helen, som er kommet til Danmark fra Eritrea, og Torben også i projektet. Ifølge Helen udgør projektet en unik mulighed for hende: ”For mig var det en chance for at få et job. Nu kan jeg forsørge mig selv og være et forbillede for mine børn”, siger Helen.

Ansvarlighed er god forretning

Pressalit har været en del af integrationsprojektet siden 2016, som en del af virksomhedens sociale profil. Projektet ligger helt i tråd med Pressalits fokus på social ansvarlighed og arbejdet med FN’s fjerde verdensmål om kvalitetsuddannelse. Projektet er dog langt fra bare et CSR-initiativ, det er en win-win situation for både deltagere og virksomheder.

”På Pressalit har vi mange dygtige medarbejdere, der kan vælge at gå på efterløn eller pension inden for få år, derfor er det naturligt for os at gå med i et virksomhedssamarbejde, der tænker udover socialt ansvar og løser et væsentligt rekrutteringsproblem”, siger Dan Boyter.

Globale problemer, lokale løsninger

Idéen til ”IGU”-projektet udspringer af midtVasks egne erfaringer med at løfte uddannelsesniveauet for deres produktionsmedarbejdere. Ifølge Pernille Lundvang, chef for midtVask, repræsenterer projektet en forretningsmodel, hvor uddannelsen af ufaglærte medarbejdere kommer både den enkelte medarbejder, virksomheden og samfundet til gode.

I kølvandet på den internationale flygtninge- og migrationskrise, har det danske projekt fanget flere store internationale organisationers interesse, blandet andet FN’s Højkommissariat for Flygtninge og OECD, da projektet foreslår en lokal løsning på en global udfordring.