Mere fokus på et oplyst valg af uddannelse

For at øge oplysningen af børn og unges valg af uddannelse, fungerede Pressalit som en del af Hop-In ugen 2017.

For at øge oplysningen af børn og unges valg af uddannelse, fungerede Pressalit som en del af Hop-In ugen 2017.

På landsplan er det pt kun 18,5% af en ungdomsårgang, som vælger en erhvervsuddannelse. Det har derfor resulteret i en stor mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft i Danmark.

En af årsagerne til dette er, at mange børn og unge ikke er særlig veloplyste i forhold til de karrieremuligheder, som de forskellige uddannelser kan føre til. Derfor kan de få meget ud af at komme på besøg i virksomheder, hvor de kan se, hvad de forskellige jobs faktisk indebærer i praksis.

For at øge antallet af unge, som vælger en erhvervsuddannelse, er HOP-IN ugen blevet udviklet. I Hop-In ugen får folkeskoleelever indsigt i de job- og karrieremuligheder, som findes i industrien, bl.a. via virksomhedsbesøg.

Da Hop-In projektet tidligere har vist sig at være en succes, har Business Region Aarhus valgt at forsøge sig med Hop-In projektet i bl.a. Skanderborg Kommune. Her fungerede Pressalit som vært for et af de nævnte virksomhedsbesøg.

I år foregik Hop-In ugen i Skanderborg Kommune i uge 44 og 45. Her fik elever fra 6. klasse chancen for at arbejde sammen med virksomheden om en praktisk opgave, som har relevans for elevernes egen hverdag. Eleverne skulle i samarbejde med Pressalit bygge modeller af skoletoiletter, som de selv ville have lyst til at bruge i skoletiden. Pressalit fik i den forbindelse besøg af eleverne, hvor vi tilbød dem hjælp til toiletkonstruktionen af vores egne fageksperter.

I dag præsenterede eleverne så deres færdige toiletter i fuld størrelse for borgmester Jørgen Gaarde og nogle virksomhedsrepræsentanter, herunder Mette Dyhl Prola og Holger Søe Plougaard fra Pressalit, i Ungdomsskolens lokaler i Skanderborg. Efter præsentationen blev vinderen blandt de mange hold valgt. Her endte holdet Flush Master med at løbe med sejren på baggrund af deres flotte arbejde.

Hos Pressalit arbejder vi med FN’s verdensmål, som har til formål at sikre en bæredygtig udvikling i hele verden. Pressalit fokuserer på tre verdensmål, som er særligt relevante for Pressalits værdier. Et af disse verdensmål er #4 Kvalitetsuddannelse, hvorfor det er meget relevant for Pressalit at være en del af Hop-In ugen. Pressalit ønsker at fremme uddannelse af højeste kvalitet, og da kvalificeret faglært arbejdskraft er en mangelvare, er det en udfordring, Pressalit ønsker at bidrage til at løse.

”Hos Pressalit anser vi det for afgørende, at unge mennesker får et bredt billede af erhvervslivet og de mange facetter, det indeholder. Dette for blandt andet at bidrage til, at unge mennesker træffer et uddannelsesvalg på et informeret grundlag samt sikre uddannet arbejdskraft til det arbejdsmarked, der på et hvert givent tidspunkt eksisterer i Danmark.” siger Mette Dyhl Prola, Senior HR- og Marketing Director hos Pressalit.