Miljø

Vi lægger stor vægt på at leve i harmoni med vores omgivelser - naboer såvel som den smukke og mangfoldige natur, vi er så heldige at ligge midt i.

Mange bliver overrasket over, at en så stor industrivirksomhed ligger placeret lige midt i Ry by, med parcelhuskvarterer og anden privat beboelse som nærmeste naboer, men produktionen har til dato ikke skabt nævneværdige problemer for vores naboer. Hos Pressalit A/S værdsætter vi et godt forhold til vores naboer.

Miljø- og kvalitetsledelse


Pressalit har siden 1993 været kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001, som blandt andet inkluderer følgende principper:

  • Kontinuerlige forbedringer i ledelsessystemet
  • Procesorienteret opbygning og tankegang
  • Forpligtende samarbejde med leverandører

Fire år senere blev vi endvidere miljøcertificeret i henhold til ISO 14001, en international accepteret standard, som danner grundlag for fastlæggelse af miljøledelse. Standarden specificerer, hvad der kræves for at danne et miljøledelsessystem med udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter med fordeling af ansvar og kompetencer samt miljøopgaver i hverdagen.

Miljø- og kvalitetsledelsessystemerne er et godt bidrag til konkretisering af begreberne omhu og omtanke, som er selve fundamentet i Pressalits virke.

Miljøregulering

Pressalit er som D207-listevirksomhed godkendelsespligtig i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og 5. Dvs. vi har en miljøgodkendelse og en spildevandstilladelse, der udstikker de overordnede rammer og vilkår for vores drift og produktion på Isagervej i Ry.

Tilsynsførende myndighed er Skanderborg Kommune.