Medarbejdere

Her har vi samlet de aktiviteter, hvor Pressalit tager initiativer, som tilgodeser medarbejderne - ud over de lovpligtige krav.

Mangfoldighed

I Pressalit er vores fire værdier et vigtigt fundament for udvikling af virksomheden. Værdierne medtænker det hele menneske og dets trivsel. En af værdierne lyder f.eks.: ”Vi lytter - for hos Pressalit respekterer vi andre mennesker og deres mening. Vi nyder anerkendelse for vores indsats – tror på, at vi finder styrke gennem forskellighed”.

Værdien "vi lytter" har dannet baggrund for formuleringen af en af de fem overskrifter i vores etiske kodeks, den såkaldte Code of Conduct. Her hedder det: ”Vi ønsker at afspejle et globalt samfund og har derfor øje for mangfoldighed i etnicitet, uddannelsesbaggrund, køn, religion, seksualitet, alder og arbejdsevne”.

Med udgangspunkt i dette princip har Pressalit formuleret et såkaldt "spektrum af mangfoldighed", som er et konkret værktøj, der sikrer, at alle afdelinger fremmer mangfoldighed på mindst tre indsatsområder.

Medarbejdere med anden etnisk baggrund

Pressalit lægger stor vægt på at ansætte medarbejdere, der har en anden etnisk baggrund end dansk, fordi vi gerne vil afspejle den globale verden, vi også møder som virksomhed med kunder over hele kloden. Vi registrerer ikke vores medarbejderes etnicitet, men da vi i 2010 lavede en uformel optælling, nåede vi frem til, at vi havde en arbejdsstyrke på cirka 10 %, der havde en anden etnicitet end dansk.

Fleksjob

Hos Pressalit har vi adskillige medarbejdere ansat i fleksjob. Senest har vi sagt farvel til vores eksterne leverandør af rengøring for selv at ansætte et team af fleksjobbere, der varetager opgaven på vores tre adresser i Ry og en adresse i Aarhus.

Fra virksomhedens side har det været et bevidst valg at give mennesker med mindre arbejdsevne mulighed for at have en tilknytning til arbejdsmarkedet og være en del af en virksomhed, der gerne vil være mangfoldig.

I dag varetages såvel rengøringen som vedligeholdelsen af vores grønne områder og bygninger af et team, der udelukkende består af medarbejdere på fleksjob. Andre afdelinger i Pressalit har også ansatte i fleksjob.

Vi har også plads til mennesker med handicap. Nogle af vores ansatte i fleksjob vil tilhøre kategorien ”mennesker med handicap”, mens andre medarbejdere er ansat på ordinære vilkår.