Funksjonell design øker livskvaliteten

Fleksible løsninger, hjelp til selvhjelp og funksjonell design er buzzwords når det dreier seg om innredning av omsorgsboliger for eldre. Og målet er bedre livskvalitet for beboerne. Men hvordan omsetter man store ord til konkrete løsninger? I denne artikkelen har vi samlet praktiske erfaringer som inspirasjon til hvordan funksjonalitet og estetikk kan skape livskvalitet i praksis.

Fleksibilitet på skinner

Håndvasken kan heves og senkes. Toalettet kan forskyves til sidene og er utstyrt med støtter som kan fjernes etter behov. Speilet kan stilles inn for både sittende og stående brukere, og under vasken er det plass nok til at også rullestolbrukere kan nå helt frem til vannkranen. Dette er noen av fordelene som er bygget inn i baderommene i Marienlund Plejecenter i Silkeborg.

”Vi hadde et stort ønske om å få flere fleksible løsninger som kunne flyttes både vertikalt og horisontalt, og derfor enkelt kunne tilpasses den enkelte brukerens behov,” forteller Lene Thomsen, SOSU-assistent på Marienlund Plejecenter.

På Marienlund Plejecenter har de derfor hevet alle hjelpemidler i baderommet opp fra gulvet og montert dem på skinner som løper hele veien rundt langs veggen. Skinnene gjør det mulig for personalet raskt å legge til, fjerne eller omrokkere hjelpemidlene, alt etter den enkelte brukers behov. Og det gir større livskvalitet for beboerne, forklarer Lene Thomsen.

”De som kan selv, vil gjerne selv. Det er akkurat som for oss andre. Vi har det best når vi kan gjøre tingene selv. Det endrer seg jo ikke bare fordi man blir eldre.” Lene Thomsen fremhever spesielt dusjstolen som det hjelpemiddelet som best viser fleksibilitet og funksjonalitet i praksis.

”Dusjstolen henger på skinnen og tar ikke opp gulvplass. Det er lettere å komme rundt brukeren og vi kan hjelpe på en bedre måte, i den grad brukeren trenger det. Generelt er skinnen med på å gjøre hverdagen vår enklere,” forklarer hun.

Før Marienlund ble bygget utførte Silkeborg Kommune en brukerundersøkelse som viste at særlig et fleksibelt toalett var en vesentlig faktor for personalet. Derfor monterte man toalettet på en ekstra vegg utenpå den bærende veggen. Veggen med toalettet kan dermed enkelt forskyves og festes nærmere eller lengre vekk fra vasken og de øvrige hjelpemidlene, avhengig av beboerens og pleiepersonalets behov.

”Generelt er vi meget glade for at baderommene er tilpasset den enkelte beboer. Vi går ikke rundt og flytter på hjelpemidlene daglig, men vi setter mye inn på å innrede baderommene etter den enkelte beboers behov,” forklarer Lene Thomsen og utdyper:

”Det at baderommene kan gjøres om fra en beboer til en ny, gir oss [personalet] bedre arbeidsforhold, og våre beboere trives mye bedre fordi de i større grad er selvstendige og kan utføre flere hverdagsrutiner selv.”

Samlet sett peker disse praktiske erfaringene fra Marienlund Plejecenter på funksjonell design som nøkkelen til å øke beboernes trivsel og ikke minst optimere pleiepersonalets arbeidsbetingelser.

I Silkeborg Kommune har funksjonalitet og design spilt en stor rolle i innredningen av Marienlund Plejecenter. Her har spesielt et fleksibelt toalett vært i fokus under oppføringen av det nye pleiesenteret. Les også om Marienlund Plejecenters forsøksbolig her.