Toiletløftere

På denne side finder du Pressalits mange forskellige toiletløftere. Toiletløfterne har til formål at hæve og sænke et toilet, så det kan tilpasses ældre eller handicappede brugere med særlige krav til deres toilets højde og fleksibilitet. Toiletløfterne fås i versioner med enten manuel eller elektrisk betjening af højdereguleringen, og de kan derfor hjælpe brugeren til at blive mere selvstændig i dagligdagssituationer. Med dette hjælpemiddel skånes eventuelt plejepersonale også, da toiletløfteren selv klarer meget af det hårde løftearbejde og assisterer i plejerens normale opgaver. Med toiletløfteren som en del af indretningen, bliver badeværelset derfor også optimeret som arbejdsstation for personale, som skal hjælpe brugeren.