PLUS - det fleksible badeværelse

Mennesker vil selv. Vi sørger for, at de kan.

PLUS er den fleksible løsning med produkter, der kan indstilles i højden og flyttes sideværts. PLUS er således velegnet på badeværelser

  • som benyttes af flere personer
  • for personer med progredierende sygdomsforløb
  • med skiftende behov

Serien er udviklet ud fra mottoet ”badeværelset skal tilpasses brugeren – ikke omvendt”.  Vi gør dig mere selvhjulpen, giver eventuelle hjælpere bedre arbejdsforhold og bygningsejeren en bedre økonomi.

Målgrupper

Private hjem, ældreboliger, plejehjem/-centre, sygehuse, hoteller mm.


PLUS - badeværelset som tilpasses dig

Fleksibelt badeværelse med PLUS. De enkelte hjælpemidler kan reguleres i højden og flyttes vandret på vægskinnen.