Løfteenhed til bordplade, elektrisk højderegulérbar

Til bordplade med længdemål 2001 - 2400 mm

Oversigt

Elektrisk løfteenhed til fritstående bord.
Til bordplader på 2001 - 2400 mm.
300 mm højderegulerbar.
Inkl. 2 teleskopben, bæringer, længde- og tværprofiler samt kontakt til betjening

Pressalit Care anbefaler udhæng på 400 mm i begge ender af bordet for at gøre plads til kørestolsbrugeren.

Løfteenhed til bordplade, elektrisk højderegulérbar Løfteenhed til bordplade, elektrisk højderegulérbar

Tekniske specifikationer

Produktgruppe

Løfteenheder til køkkenbordplade, fritstående

Produktbeskrivelse

Elektrisk løfteenhed til fritstående bord.
Til bordplader på 2001 - 2400 mm.
300 mm højderegulerbar.
Inkl. 2 teleskopben, bæringer, længde- og tværprofiler samt kontakt til betjening

Pressalit Care anbefaler udhæng på 400 mm i begge ender af bordetfor at gøre plads til kørestolsbrugeren.

Udgår

31. desember 2019

Justerbarhed

Højderegulérbar

Reguleringshøjde (mm)

300

Styrke

Maksimal belastning (jævnt fordelt):
100 kg inkl. bordplade.

Ergonomi

En fritstående elektrisk Indivo-løsning er en fleksibel arbejds-, spise- eller opholdsplads primært beregnet til brug i køkkenet.
Løsningen kan hurtigt og enkelt tilpasses i højden til den aktuelle bruger og brugssituation.
Et fritstående bord kan også være løsningen i rum, hvor væggene ikke er stærke nok til at bære de væghængte modeller.

Funktioner

Løfteenheder højdereguleres ved hjælp af kontakter i sargen eller direkte under bordpladen.
Kontakter til betjening kan placeres efter ønske.
Udformningen af ben og fødder gør bordet stabilt og sikrer, at løfteenheden er til mindst mulig gene for kørestolsbrugere.
Løfteenhedens konstruktion gør det muligt at benytte bordet fra alle sider.
Løfteenhederne kan højdereguleres 300 mm.
Løfteenhederne fås til bordplader i alle længder mellem 1400 mm og 3000 mm og i bredder mellem 700 mm og 1000 mm.

Aktuator

DB4 Deskline (Linak) 1000 N, IP22

Styreboks

CBD4 (Linak) IP22

Dimensioner (mm)

Løfteenhed til bordplade, elektrisk højderegulérbar

Strømforbrug W (max. belastning)

300

Strømforbrug W (standby)

2

Hastighed, ned (mm/s)

20

Hastighed, op (mm/s)

20

Støjniveau (dB)

45

Vægt (kg)

22

Rengøring


Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring.
Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.

Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.

DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:
Sprit (husholdningssprit)
Suma Bac D10
Virkon

IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:
Suma Star free D1
Taski 100
Taski 200

Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.

AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:
Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.

Garanti

Pressalit Care forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

Produktnr.: RK1082 EAN 5708590293783 HMI 61267