Løfteenheder til køkkenbordplade, væghængte

Se Pressalits forskellige væghængte løfteenheder til bordplader. Disse løfteenheder gør det muligt for brugeren at hæve og sænke bordpladerne enten manuelt eller elektrisk. Dette sikrer brugeren en høj grad af selvstændighed, og det vil derfor blive nemmere for handicappede eller ældre med nedsat fysisk funktion at få dagligdagen til at hænge sammen. Løfteenhederne kan for eksempel indstilles i køkkener, hvor det potentielt kan gøre en handicappet bruger af køkkenet fuldstændig selvhjulpen. Den højderegulerbare funktion er også en fordel i forhold til brugere, fordi det betyder, at bordpladens højde kan tilpasses forskellige brugeres højde, og det er derfor muligt for flere brugere at anvende samme køkken uafhængig af deres fysiske funktionalitet. Løfteenhederne er derfor også en god investering i plejeboliger, plejehjem, institutioner og lignende med en blandet gruppe brugere. Løfteenhederne fås i forskellige længder, så de kan tilpasses for eksempel til køkkenets størrelse.