Løfteenheder til køkkenbordplade, fritstående

Her findes du Pressalits forskellige fritstående løfteenheder til bordplader. Løfteenheder gør det muligt for brugeren at hæve og sænke bordpladerne. Betjeningen af løfteenheden kan foregå enten manuelt eller elektrisk. Dette sikrer brugeren en højere grad af selvstændighed uanset om vedkommende er handicappet eller et ældre menneske med nedsat funktionsevne. Løfteenhederne kan for eksempel indstilles i køkkener, hvor det potentielt kan gøre den handicappede bruger af køkkenet mere selvhjulpen. Derudover er den højderegulerbare funktion fordelagtig i forhold til rum, som bruges af flere forskellige brugere. Dette skyldes, at bordpladen kan tilpasses flere forskellige menneskers højde og behov, og det er derfor muligt for flere brugere at anvende samme køkken uafhængig af deres fysiske funktionalitet. Løfteenhederne er derfor også en god investering i plejeboliger, plejehjem, institutioner og lignende med en blandet gruppe brugere. Løfteenhederne fås i forskellige længder, så de kan tilpasses for eksempel til køkkenets størrelse.