Velfærdsteknologi

Nye teknologier gør din hverdag lettere.

Velfærdsteknologi er betegnelsen for personligt tilpassede ydelser og produkter, som kan hjælpe dig i det daglige. Danmarks fremtidige velfærd er udfordret af mange ældre og få unge, hvilket stiller krav til nye velfærdsløsninger. Velfærdsteknologi er derfor en måde at udnytte de teknologiske fremskridt, så du kan få mere velfærd. Det forventes bl.a. at du fremadrettet kan blive mere selvhjulpen og få en forbedret livskvalitet.

Velfærdsteknologi helt konkret

Velfærdsteknologi er brugerorienterede teknologier, som giver dig en eller flere velfærdsydelser eller produkter. Det skal være med til bl.a. at forstærke tryghed, sikkerhed, dine daglige gøremål samt din mobilitet i og uden for hjemmet. Derfor er velfærdsteknologien primært rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme og personer med forskellige handicap.

Helt konkret skal velfærdsteknologi gøre din hverdag lettere ved bl.a. at gøre det nemmere for dig at løse problemer som genoptræning, toiletbesøg, madlavning eller lignende.

I Pressalit Care har vi også skabt produkter, som kan hjælpe dig i det daglige. Med dine specifikke behov for øje, har vi udviklet produkter, som kan hjælpe dig til at blive mere selvhjulpen i hverdagen. Som et eksempel har vi i samarbejde med HTH leveret et Indivo køkken til en teknologilejlighed i Odense Kommune, hvor det er muligt at opleve de hjælpemidler, som er til rådighed. Et andet eksempel er Handicaporganisationernes hus, som er verdens første og mest tilgængelige kontorhus beliggende i Taastrup. Pressalit Care fik her til opgave at levere produkter til badeværelsesfaciliteterne.

Velfærdsteknologi - et eksempel fra Teknologilejligheden i Odense

Indivo-køkken i Teknologilejligheden i Odense.