Changing Places-bevægelsen

I 2005 dannede en række britiske organisationer The Changing Places Consortium med det formål, at støtte rettighederne for personer med omfattende og forskellige indlæringsvanskeligheder og/eller andre fysiske funktionsnedsættelser. Konsortiet agiterer for at der etableres Changing Places i alle store offentlige rum, for derved at sikre tilgængelighed for alle til det omgivende samfund.

Siden konsortiet lancerede deres første kampagne i 2006 er der nu etableret mere end 1100 Changing Places-toiletter i UK, og bevægelsen har spredt sig til lande som USA, Australien, Spanien, Portugal og Canada.

Baggrunden for initiativet var, at der i UK findes mere end ¼ million personer, der har behov for de særligt indrettede Changing Places-toiletter for at kunne deltage i det dagligliv, de fleste af os tager for givet. Mange forældre og pårørende oplever, at det ikke er muligt at få unge mennesker og voksne med større funktionsnedsættelser på toilettet og skiftet på de traditionelle handicaptoiletter. Et Changing Places-toilet er større og har fx både højderegulerbart plejeleje og loftlift, så et toiletbesøg kan blive både muligt og værdigt.

Kilder:
http://changing-places.org/ (UK)
http://universalchangingplaces.com/ (US)
https://changingplaces.org.au/ (AU)

Adult Changing Place

Højderegulerbare vaskophæng

Når personer med forskellig højde statur skal benytte en håndvask, er det praktisk, hvis den kan tilpasses i højden til den aktuelle situation. Pressalit har adskillige varianter af elektrisk højderegulerbare håndvaskeløftere, der er perfekte til både hospitaler, plejehjem – og Changing Places.

Med deres gennemtænkte design og klare visuelle udtryk bringer de æstetikken ind i badeværelset, uden at gå på kompromis med funktionalitet, sikkerhed og hygiejne.

Klik på billedet til venstre for at se en video af håndvaskløfteren R4950 og på linket nedenfor af at se hele sortimentet af håndvaskløftere.

Toiletløftere

Formålet med toiletløftere er at gøre det så let som muligt for brugerne at komme af og på toilettet i det daglig. Det er også målet at lette arbejdet for eventuelle hjælpere og gøre toiletbesøget komfortabelt og værdigt for den enkelte bruger. Og samtidig må det jo gerne se godt ud.

Det er også en hjælp for brugeren, hvis toiletstøtterne på hver side af toilettet kan indstilles i højden til den aktuelle bruger.

Klik på billedet til venstre for at se en video af toiletløfteren R8312 og på linket nedenfor af at se hele sortimentet af toiletløftere.

Bruseplejebrikse

Pressalit Cares sortiment af bruseplejebrikse omfatter både elektrisk højderegulerbare og fastmonterede brikse. Alle er de beregnet til pusle og pleje af både børn og voksne, og de anvendes både på skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem.

Når det gælder Changing Places-toiletter bør briksen være min. 1800 mm lang, og bør kunne bære en voksen person.

Klik på billedet til venstre for at se en video af bruseplejebriks R8538 og på linket nedenfor af at se hele sortimentet af bruseplejebrikse.