Testmetoder

Vi går ikke på kompromis, men tester vores produkter til deres yderste grænser.

Hos Pressalit Care tester vi naturligvis vores produkter, så vi er helt sikre på, at de kan holde til selv ekstreme forhold i virkelighedens verden. Vi går eksempelvis efter produktets yderste grænse og dermed svageste punkt, når vi udsætter det for en række hårde tests. Vi ved, at produkterne i praksis aldrig vil blive lige så hårdt belastet som i vores testprogram, og kan derfor stå inde for de værdier, vi oplyser.  

 


Her har vi eksemplificeret vores testmetode ved en toiletstøtte. Som det fremgår, stiger grænsen for den maksimale belastning, jo længere man bevæger sig ind på produktet i forhold til væggen.

Alle tests er foretaget på produkter, der er monteret på en stabil væg, sådan som Pressalit Care anbefaler det. Produkternes styrke i sig selv er ikke afhængig af vægtypen, men det er vigtigt at bemærke, at den samlede løsnings holdbarhed og styrke naturligvis vil være påvirket af væggens beskaffenhed. Derfor anbefaler vi altid forstærkning, hvis væggen ikke er stabil.

Benyt links nedenfor til at få detaljeret information.

Dynamisk test

Vi tester produkterne dynamisk ved at påvirke dem vertikalt 10.000 gange med et tryk af 2 sekunders varighed. De vægtangivelser, der findes på produkterne, angiver, hvor mange kilo produktet kan modstå på det yderpunkt, hvor det er svagest.

Statisk test

Vores produkter udsættes også for en statisk test, og derfor ved vi nøjagtigt, hvor mange kilo produktet kan holde til ved en konstant belastning i 1 minut. Som ved de andre tests er der tale om en påvirkning af produktet dér, hvor det er svagest.

Sideværts test

Udover ovenstående tests underkastes toiletstøtter og armlæn en sideværts afprøvning, der simulerer belastningen ved eksempelvis en kørestolsbrugers forflytning. I denne test belastes produktet i en 45 graders vinkel 10.000 gange med et tryk af 2 sekunders varighed.