Love og regler

Danmark har været omfattet af FN's handicapkonvention siden august 2009.

Konventionen skal sikre, at personer med handicap fuldt ud kan nyde samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som andre. Den indeholder nogle generelle principper, som blandt andet omfatter:

  • Frihed til at træffe egne valg og være uafhængig af andre personer
  • Ikke-diskrimination
  • Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet
  • Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den menneskelige mangfoldighed

Det er indskrevet i den danske byggelov som et af flere formål "at fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse". Dette overordnede princip bliver konkretiseret i anvisninger fra SBi og Dansk Standard.


Arbejdsplads

- men med hjemlig atmosfære.

Ved personer med plejebehov - hvor rummet altså bliver arbejdsplads - henviser SBi 230 til publikationen udarbejdet af Arbejdstilsynet et al., 1997 (ofte kaldet "Den blå") som på langt de fleste punkter er identisk med Dansk Standards publikation DS 3028:2001 Tilgængelighed for alle.

Ved håndvasken

Selvhjulpen

- afstand front-væg
600
- højde over gulv  780-800
- friplads foran 1500

Plejekrævende

- afstand front-væg
600
- højde over gulv  780-800
- friplads foran 2000
- friplads til væg med toilet 1400
- friplads til den anden side 700

Ved toilettet

Selvhjulpen

- afstand front-væg
 800
- overkant sæde
 480
- friplads foran
1500
- friplads til kørestolside 900

Plejekrævende

- afstand front-væg
 800
- overkant toiletskål 400
- friplads til væg med vask 1200
- friplads til kørestolside 950

Øvrige anbefalinger

Toiletstøtter

- indbyrdes afstand
 600
- højde over gulv 800

Mål ved brusebadet

Ved bruseren

Selvhjulpen

Brusesæde
- afstand til væg  200
- siddehøjde
 500

Plejekrævende

Brusesæde
- afstand til væg  750
- siddehøjde
 500

Øvrige anbefalinger

Blandingsbatteri
- højde over gulv  900

Brusestang
- underkant  900