Det velfungerende badeværelse

Med de fleksible løsninger fra Pressalit Care kan man opnå en større anvendelighed af badeværelserne. Dette kan være til glæde og fordel for både brugeren, hjælperen og ”ejeren”.

Det velfungerende badeværelse ved håndvasken - med og uden hjælper

Ved vasken

Sideforskydelig håndvask

 • Kan skabe plads til hjælper fx mellem vask og toilet
 • Kan give bedre arbejdsforhold, da vasken kan placeres, hvor det passer bedst i situationen (indenfor til- og afløbsslangernes rækkevidde)
 • Kan give brugere mulighed for at nå rindende vand siddende på toilettet

Højderegulerbar håndvask

 • Kan tilpasses både siddende og stående, høje og lave

Det velfungerende badeværelse ved toilettet - med og uden hjælper

Ved toilettet

Sideforskydelige toiletstøtter

 • Kan tilpasses både smalle og brede brugere
 • Kan flyttes hen som ekstrastøtte ved fx brusesædet

Højderegulerbare toiletstøtter

 • Kan tilpasses både høje og lave, stående og siddende brugere

Fastmonterede toiletstøtter

 • Kan være et både æstetisk og økonomisk godt valg for brugeren i en stabil situation

Det velfungerende badeværelse ved bruseren - med og uden hjælper

Ved bruseren

Sideforskydeligt brusesæde

 • Kan flyttes hen til hjørnet så den selvhjupne bruger selv kan nå armatur og brusestang
 • Kan flyttes væk fra hjørnet og give arbejdsplads til hjælper på begge sider
 • Kan flyttes til side og give plads til stående brusebad
 • Kan flyttes for at skabe de bedste arbejdsbetingelser
 • Kan give mulighed for forflytning fra begge sider

Højderegulerbart brusesæde

 • Kan tilpasses højden på brugeren

Se en kort video om fordelene ved en løsning, hvor håndvasken både kan højdereguleres og flyttes sideværts.

Se hvordan du kan gøre toiletbesøget mere komfortabelt og sikkert.

Med brusesæde og -tilbehør fra PLUS-serien kan bruseområdet tilpasses alle.