Badeværelser for handicappede

Tilgængelighed kræver viden

Planlægning af badeværelser med tilgængelighed for alle - eller handicapbadeværelser - kræver viden om både bygningsreglement og om brugernes adfærd og behov.

Samtidig vil man som planlægger - det være sig arkitekt, ingeniør, ergoterapeut eller privatperson - gerne lave et badeværelse, der udstråler varme, imødekommenhed, funktionalitet og komfort.

Pressalit Care har udarbejdet en tjekliste, som er god at have ved hånden i de indledende faser af en byggeproces. Tjeklisten stiller en række spørgsmål omkring brugeren, omkring arbejdsforhold for evt. pleje- og genoptræningspersonale samt til de fysiske rammer i byggeriet.

Én bruger - fx plejehjem

Skiftende brugere - fx hospital

Privat badeværelse

Periodisk brug - fx hotelværelse